Kontact 

Restorant Drinia Coma Mall

Reklama juej

Reklama juej

Reklama juej

Valid CSS!

Made by ODesign

Kontakt

Apartments Alibi Struga Macedonia

struga_apartments_mustafa
   
struga_apartments_mustafa
struga_apartments_mustafa
   
struga_apartments_mustafa
struga_apartments_mustafa
   
struga_apartments_mustafa
struga_apartments_mustafa
   
   
Apartments Alibi are placed on the quay of river Crn Drim in Struga on the coast of Ohrid Lake
 
Кontact
Tel:+389 (0) 46 78 63 85
Mustafa Selimi Mob:+389 (0) 71 65 37 42
  Mob:+389 (0) 70 57 60 74
 
  Rr. Kej Boris Kidriç, Strugë
   
ÇMIMET
   
Dhomë 2 krevetëshe 15€
   
Dhomë 3 krevetëshe 20€
   
Dhomë 4 krevetëshe 25€