Kontact 

Restorant Drinia Coma Mall

Hotel Exclusive

Hotel Exclusive
Strugë

Reklama juej

Reklama juej

Reklama juej

Valid CSS!

Made by ODesign

Kontakt

SHITET QENDRA TREGTARE COMA MOLL STRUGË 6 Kate me lift dhe eskalator 3836 metra katror objekti dhe 508 m2 obor. Për informata Paraqituni tek Mexhit Coma: Теl Nu 070 232-876 E mail info@coma-mall.com web www.coma-mall.com

Macedonia Struga Travel and Tourism Portal

Hotels,apartments,rooms,restaurants...

Hotelеt, apartmentet, dhomat, restorantet...

Qyteti i Strugës në bregun e liqenit të Ohrit. Ai ëshë I njohtur që nga koha e Ilirve dhe shum udhëtar të tjerë që kantreguar.Stuga ështh qytet i me nji zhvilim tradicional,shitore të bukura dhe shtëpija me nji pamje të vjetër.Prandaj qyteteret e përdorin fjalin Si Struga ska tjetër(Kako Struga nema druga).

Strugë Maqedonia

Ç'do qytet ka historinë,dhe të kaluarën e vet dhe ajo e bën që qytetarët të mburren,krenhohen me të.Ajo e bashkon popullin e çdo qyteti dhe bën ti respektjon traditat dhe njëkohësisht t'ua përcjellin gjenerratave  më të reja,ose më konkretisht ato përcillen prej brezit në brez.Flasim për qytetin e Liqenit të Ohrit,për historinë e ketij qyteti ku ç'do  gur ose kaldërma dhe ç'do guacë e liqenit të kthjellt paraqet pjesë përbërsë epiramidës së këtij qyteti.Struga qytet i artizanteve qytet arsimit konkretisht i arsimueseve Dimitar dhe Konstantin Miladinovi të cilët janë simbol i vëret i letërsis,burim i pashtershëm i arsimit dhe kulturës sllave.Gjatë zhvillimit të tij qyteti kalon nëpër periudhazhvillimi të traditave,ekonomis dhe kulturës por mos ta harrojm faktin se ka qënë edhe në sy të shumë pushtueseve.

Qyteti i Strugë shtrihet në jugperëndim të Republikës së Maqedonisë dhe duke  jetuar me shekuj  ka formuar fizonomin e saj në aspektin historik,kulturor,në art,arkitekurë,dhe në atë estetikë.

Struga qytet e dy ujrave të bardhë gjendet në lartësi mbidetare prej 689m është e vendosur në pjesën veriore të liqenit të Ohrit.Aty ku derdhet lumi Drini i Zi Konkretish nga të dy anët e lumit.Edhe pse është  rrethuar me male të latra,Struga dhe Ohri janë vende që mjaft mirë të lidhura me fshatrat e rrethin dhe kane një rrjeët të gjërë bashkepunimi.Aeroporti ndër kombëtar është vetëm 7 kilometra larg Strugës.Komuna e Strugës përfshim një siperfaqe prej 50700 ose konkretish 1/3 është pjesa toksore e bregut kurse gjysma tjëtër ëshë luginë.

Struga dhe rethi i Strugës ka nje klimë mesatarisht kontinentale me gjasa mediterane.Numri i orëve më diell është rreth 2400 kurse ujti në gusth kur temperatura mestare është 23C,në korrik 22.5C,kështu që temperatura mesatare e ujit në vit është 12C.

Liqeni i Ohrit me lashtësinë e tij prej 4-10 milion vjëtë është një nga liqenit më të vjeter jo vetëm  në  Evropë po edhe në botë.Prejardhja e tij është prej periudhës terciale me origjinë tektonike,në shtratin e liqenit ka 50 milijardë m3 ujë se i takon liqeneve subtropikale dhe asnjëherë nuk ngrin.Ngjyra e ujit të keti liqeni është e gjelbërt si ulliri kurse sa me shumë shkon në brendsin e liqenit ujti është më  i kaltër së qielli i pastër,i kulluar sepse rrjedh buron prej burimi mu për atë edhe tejdukshmëria e ujit deri më 21,5m.

Permendore të kulturës

Shën Gjorgjija:Kisha e cila i është kushtuar madhnis të Krishtit Shën Gjorgjija është një ndër kishat më madhështore në këtë qytet.E vendosur në pjesën e krishterëve kurse tash llogaritet si në qendër të qytetit

Shën Nikola Drimeni gjendet në anën e majtë të lumit Drini i Zi.Gjatë ndërtimit të kësaj kishe janë zbuluar themelet e kishës së vjeter por nuk janë ruajtur të dhenat për formen e saj.

Helveti Teqe:Në Strugë përveç monumente dhe objekte të fesë krishtere ka edhe objekte të fesë myslimane.Këto objekte të fesë myslimane janë të ndërtuara gjatë imperisë otomane në Maqedoni,njëra prej shumë të tjerave është edhe Helveti Teqe.

Mbetjet:Kisha Shen Bogorodica Manastir i Kalishës,Kisha në shpellë Shen Spasi Ffshati Vishni,kisha e vendosur në brendësinë e shpellës është kisha Shën Atanasija fshati Kalishtë,kisha në shpelle Shen Arhangel Mihail fshati Radozhë,bazilika më e lashtë krishtere në Oktis,Ladorisht dhe Dollogozhdë

Kultura e Qutetit

Përmendore-perkujtimore e Vëllezërve Miladinovci

Përmendore-përkujtimore e Nënë Tërezës

Muzej Shkencoro-natyror "Nikola Nezlobinski"

Galeria artistike :"Vangel Koxhoman"

Manifesime the Festivale

Mbrëmje Poetike të Strugës

Revia e veshejve Kombëtare

Vjeshta muzikore në Strugë

Këngë Jeho

Mirë se të vini!